Bezpieczne mocowanie ładunków


Praktyczne informacje z zakresu technik mocowania ładunków, połączone z podstawami prawnymi do przewożonego towaru w krajach Unii Europejskiej.