Czas pracy kierowcy


Podstawowe normy czasu pracy kierowców w Unii Erupejskiej w oparciu o normy określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego nr 561/2006, zasady działania i obsługi tachografu cyfrowego.