Defensive Driving


Jazda defensywna to jazda, która pozwala przewidywać niektóre zdarzenia i sytuacje w ruchu drogowym. Nasze działanie opiera się na wykształceniu pewnych zachowań kierowcy, które pozwalają jeździć dynamicznie z jednoczesnym unikaniem trudnych, niebezpiecznych sytuacji na drodze.