PL
PL RU EN
BEST DRIVER

Nasza filozofia

Dostarczamy kompleksowe i skuteczne rozwiązania, zawsze dostosowane do potrzeb klientów

Szkoła BEST DRIVER powstała na bazie kilkunastoletnich doświadczeń w pracy z kierowcami zawodowymi. Zdobyta wiedza i doświadczenie, poparta głęboką analizą – zaowocowała nowym, odmiennym i zdecydowanie szerszym spojrzeniem na problematykę branży transportowej

Kod 95
Kwalifikacja nadaje uprawnienia do przewozu towarów i wykonywania pracy w charakterze zawodowego kierowcy, a jej pozyskanie daje gwarancję lepszego zrozumienia wykonywania transportu, samej specyfiki branży, a także przygotowania do pracy kierowcy w nowoczesnym transporcie.
Szkolenia ADR
Kursy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Celem szkolenia jest zapoznanie kierowców z głównymi rodzajami zagrożeń występujących podczas przewozu towarów niebezpiecznych, działaniami zapobiegawczymi oraz czynnościami, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku.
Coaching
Szkolenie połączone z analizą danych z komputerów pokładowych. Najskuteczniejsza forma szkolenia z eco drivingu opracowana przez Best Driver.
DAF EcoDrive +
Szkolenia DAF ECODRIVE+ to przede wszystkim wiedza zdobywana w praktyce, maksymalizacja osiągów pojazdu, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów oraz doświadczeni trenerzy, posiadający potwierdzone specjalistyczne kwalifikacje.
Symulatory
Innowacyjna usługa szkoleniowa z wykorzystaniem symulatora ciężarówki z naczepą oraz przyczepą. Innowacyjność szkolenia polega na użyciu specjalnej metodologii szkoleniowej z zastosowaniem technologii VR (Virtual Reality)
BestDriver Agency
Wprowadzamy nową jakość na europejskim rynku transportowym. Rekrutujemy i wprowadzamy na rynek wykwalifikowanych i rzetelnych pracowników.

„Wdrożenie wyników prac B+R w celu świadczenia znacznie udoskonalonych usług szkoleniowych w oparciu o nowoopracowany symulator oraz zmodyfikowaną telematykę” w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu: 3 940 612,50 wkład Funduszy Europejskich: 1 441 687,50


Wartość grantu: 70 605,99,

wsparcie udzielone w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

© APS Solutions sp. z o.o 2020