RU
PL RU EN
BEST DRIVER

комплексная и эффективная подготовка водителей
для ведущих европейских фирм

Курсы "Код 95"
Программы начальной квалификации и периодическая переподготовка водителей
Подготовка ADR
Обучение водителей автомобилей на право перевозки опасных грузов
Наставничество
Комплексная система повышения эффективности водителей для предприятий
DAF EcoDrive
Обучение водителей автомобилей DAF методам экономичной и эффективной езды
Симуляторы
Тренажерная подготовка водителей
BestDriver Agency
Помогаем ведущим компаниям собрать команду профессионалов

„Wdrożenie wyników prac B+R w celu świadczenia znacznie udoskonalonych usług szkoleniowych w oparciu o nowoopracowany symulator oraz zmodyfikowaną telematykę” w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu: 3 940 612,50 wkład Funduszy Europejskich: 1 441 687,50


Wartość grantu: 70 605,99,

wsparcie udzielone w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

© APS Solutions sp. z o.o 2020