RU
PL RU EN

Best Driver Coaching

Best Driver Coaching to połączenie szkolenia, analizy stylu jazdy wraz z kontrolą i ciągłym kontaktem z kierowcą. Daje najwyższą efektywność szkoleniową oraz możliwość sprawdzenia poniesionych nakładów w rozwój kierowców.

Długotrwała praca nad poszczególnymi, precyzyjnie zdiagnozowanymi zachowaniami kierowcy daje najlepsze wyniki. Średni wynik obniżenia średniego spalania to 5,19%. (badany na próbce 100 kierowców poruszających się ciągnikami z normą euro6 w różnych specyfikach transportu międzynarodowego po zakończonej usłudze.)


Usługa składa się z kliku etapów współpracy:

Etap I

Wstępna analiza stylu jazdy. Etap kończy się raportem z określeniem celów do osiągnięcia podczas coachingu z kierowcą

Etap II

Szkolenie – teoria + praktyka

Etap III

Analiza stylu jazdy oraz coaching kierowcy. Cotygodniowa kontrola parametrów oraz bezpośredni kontakt z kierowcą

Etap IV

Obszerny raport z wynikami coachingu na przestrzeni minimum 3 miesięcy.

„Wdrożenie wyników prac B+R w celu świadczenia znacznie udoskonalonych usług szkoleniowych w oparciu o nowoopracowany symulator oraz zmodyfikowaną telematykę” w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu: 3 940 612,50 wkład Funduszy Europejskich: 1 441 687,50


Wartość grantu: 70 605,99,

wsparcie udzielone w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

© APS Solutions sp. z o.o 2020