PL
PL RU EN

BEST DRIVER

Podmiot odpowiedzialny: APS Solutions sp. z o.o.

Podmiot wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem: 2.30/00096/2016

Poznań, Polska

APS SOLUTIONS sp. z o.o.


Wartość grantu: 70 605,99,

wsparcie udzielone w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

© APS Solutions sp. z o.o 2020