EN
PL RU EN

VR-symulatory

Best Driver już wkrótce wprowadzi wysoce innowacyjną usługę szkoleniową z wykorzystaniem symulatora ciężarówki z naczepą oraz przyczepą.

Innowacyjność szkolenia polega na użyciu specjalnej metodologii szkoleniowej z zastosowaniem technologii VR (Virtual Reality) - będzie to jedyny tego typu symulator w Polsce i w Europie. Urządzenie łączy w sobie wiele elementów szkoleniowych, które nie są dostępne w obecnie stosowanych symulatorach. Trenażer oprócz zagadnień wymaganych w szkoleniach kwalifikacji kierowców zawodowych, będzie również posiadał możliwości szkolenia kierowców z zasad Eco Drivingu czy też doskonalenia technik manewrowania.

Oprogramowanie symulatora daje możliwość korzystania z najnowszych technologii używanych we współczesnych ciężarówkach, a dobór tras szkoleniowych umożliwi wykorzystanie wszystkich systemów ciężarówki odpowiadających za zużycie paliwa, bezpieczeństwo oraz ekologię. Ponadto symulator umożliwia również szkolenie z stosowania techniki i taktyki jazdy. Oferta Best Driver będzie również skierowana do Ośrodków Szkolenia Kierowców, gdyż symulator będzie umożliwiał prowadzenie szkolenia na pełnowymiarowym placu manewrowym dla kategorii C oraz C+E realizowanego według najnowszych przepisów na pojeździe z naczepą.

APS SOLUTIONS sp. z o.o.


Wartość grantu: 70 605,99,

wsparcie udzielone w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

© APS Solutions sp. z o.o 2020